Friday, 19 January 2018

Produk 1 - RBT Kit Ver1.0KRONOLOGI PEMBELAJARAN


MUAT TURUN BAHAN (DOWNLOAD) - Klik Disini


Manual Teknikal (Pdf)
- RBT Kit Manual Teknikal (ArdublockScratch) V3.0 7/9/17

Perisian
 - USB Driver Installer
 - Scratch IDE Installer
 - Arduino (Ardublock) IDE Installer

Contoh Aturcara Latihan & Jawapan
- Contoh Aturcara (Scratch) 
- Contoh Aturcara (Ardublock + C)
Projek 1: LED berkelip
Projek 2: 2 LED berkelip serentak
Projek 3: LED bergerak dan buzer
Projek 4: Suis mengawal LED dan buzer
Projek 5: Analog POT LED
TECHNICAL SUPPORT

PERSOALAN
Frequently Ask Question- Klik Disini