Saturday, 7 April 2018

NanoKIT (RBT-V2)
Arduino NANO KIT XPRESS 
adalah pendekatan secara modular pembelajaran tanpa perlu menggunakan papan "Breadboard" memfokuskan pemikiran kritis kepada pengaturcaraan. Kenapa??? terdapat banayak lagi level akademik (Diploma, Ijazah, Master, PhD)  pelajar akan  belajar secara terperinci tentang konsep teori litar secara mendalam.  Apa yang penting bagi kami adalah wujudkan minat sebagai keutamaan peringkat awal untuk pendedahan elektronik . Tempoh 2 tahun yang mendatang anda akan mula berubah kepada NANO+Shield kerana lebih senang untuk penghasilan projek inovasi dan sebagainya. BAGI KAMI BANTU ANDA ........
Sila muat turun menggunakan password yang dibekalkan bersama RBT Kit
password: abc
Manual Teknikal (Pdf)

Perisian USB
*Arduino NANO mempunyai dua jenis chip USB berbeza, jika Port tidak dapat dikesan sila install CH340G atau FT232R atau kedua-duanya sekali jika tidak pasti.

Perisian Pengaturcaraan