Sunday, 9 September 2018

Exam Attendance System using RFID and GSMProjek Ini Menggunakan :
👉Arduino Mega x 1
👉SD Card x 1
👉Push Button x 1
👉RTC x 1
👉Buzzer x 1
👉GSM x 1
👉RFID x 1
👉Step Down Regulator x 1
👉LCD (20x4) x 1

Ringkasan Projek :
👉Projek ini boleh diaplikasikan di dewan exam. 👉Pelajar hanya perlu "touch card" untuk memastikan pelajar hadir mengambil peperiksaan dan data (nama, masa, tarikh dan subjek) direkod di dalam SD card. 👉Bagi pelajar yang tidak hadir, pengawas peperiksaan hanya perlu menekan push button untuk menghantar mesej kepada ibu bapa mereka atas ketidakhadiran mereka ke dewan peperiksaan. 👉Untuk melihat data yang telah disimpan, SD card hendaklah disambungkan pada komputer dan disimpan di dalam Excel.

Wiring Diagram :Video : 👉 https://youtu.be/QuoAiypIVmg