Monday, 18 February 2019

Fire Alarm


Projek Ini Menggunakan :
👉Arduino Uno x 1 | https://tinyurl.com/yc7wj557
👉Sheild Uno x 1 | 
👉DHT 11 X 1 | https://tinyurl.com/2p99fyea
👉Soil Moisture x 1 | 

👉LDR x 1 | https://tinyurl.com/yh5txu6u
👉Relay x 1 | https://tinyurl.com/478spyv7
👉LCD  x 1 | https://tinyurl.com/4muxxx9h
👉Motor Pump x 1 | 
👉Apps Blynk


Ringkasan Projek : 👉User boleh monitor bacaan suhu,kelembapan tanah dan megawal motor 👉Sesuai untuk tanaman yang selalu ditinggalkan dengan monitor keadaan tanaman

Wiring Diagram :