Thursday, 24 September 2020

Modul Praktikal Pengawalmikro Blockduino

Perisian USB
*Arduino NANO mempunyai dua jenis chip USB berbeza, jika Port tidak dapat dikesan sila install CH340G atau FT232R atau kedua-duanya sekali jika tidak pasti.

Perisian Pengaturcaraan

1. Modul Praktikal Pengawalmikro Blockduino  - Arduino IDE


-------Package 1---------

Arduino Pengenalan | Blockduino Kit | JS1-1
bit.ly/js1task1


Arduino LED Blink | Blockduino Kit | JS2-1
bit.ly/js2task1


Arduino 3 pcs LED Blink | Blockduino Kit | JS2-2
bit.ly/js2task2


Arduino Active High Button & LED | Blockduino Kit | JS3-1
bit.ly/js3task1


Arduino Active Low Button & LED | Blockduino Kit | JS3-2
bit.ly/js3task2


Arduino LED Vise Versa | Blockduino Kit | JS4-1
bit.ly/lab1task1b


Arduino LED Running Light | Blockduino Kit | JS4-2
bit.ly/lab1task2b


Arduino 2 Ways LED Movement | Blockduino Kit | JS4-3
bit.ly/lab1task3b


-------Package 2-------

Arduino Ultrasonic Sensor | Blockduino Kit | JS5
bit.ly/js5task1


Arduino Infrared Sensor | Blockduino Kit | JS6
bit.ly/js6task1


Arduino Analog Potentiometer | Blockduino Kit | JS7
bit.ly/js7task1


Arduino PWM| Blockduino Kit| JS8
bit.ly/js8task1


Arduino Bluetooth Communication | Blockduino Kit | JS9
bit.ly/js9task1


Arduino Temperature LCD | Blockduino Kit | JS10
bit.ly/js10task1


Arduino DC Motor | Blockduino Kit | JS11
bit.ly/js11task1


Arduino Servo Motor | Blockduino Kit | JS12
bit.ly/js12task1


Arduino Stepper Motor | Blockduino Kit | JS13
bit.ly/js13task1


Arduino Apps Serial Communication | Blockduino Kit | JS14-1
bit.ly/lab2task1


Arduino Serial LCD Communication | Blockduino Kit | JS14-2
bit.ly/lab2task2


Arduino LCD DC Motor | Blockduino Kit | JS14-3
bit.ly/lab2task3


Arduino Simple Mobile Robot | Blockduino Kit | JS15
bit.ly/js15task1