Saturday, 20 February 2021

Modul Praktikal Pengawal mikro pengawal RBT Tahun 5Arduino SET RBT Tahun 5


Perisian Pengaturcaraan

 1. Cara-cara permasangan M-Block2. Contoh Pengatucaraan project cahaya menggunakan Mblock


3. Contoh Pengatucaraan project bunyi menggunakan Mblock


4. Contoh Pengatucaraan project cahaya, numyi dan pegerakan menggunakan Mblock____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arduino Block Duino SET RBT Tahun 5Coming Soon Update .....